Méér eten en afvallen!

Ik eet helemaal niet veel en toch lukt het afvallen niet! Méér eten en afvallen.. Bij het woord afvallen wordt toch vaker gedacht aan minder eten. Tot op zekere hoogte is dit ook waar, maar het is niet de bedoeling dat je té weinig eet. In de praktijk zie ik dit...